Egon Olsen og Hera med Emma og Elmer og Erantis (Bamseline) fra E-kuldet 2019.